Bilförsäkringar i Europa – så funkar det

Att hitta bra bilförsäkringar är inte så lätt för en svensk. Eftersom EU bygger på principen om fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital kan det vara frestande att försöka hitta en bilförsäkring i ett annat EU-land, i tron att detta ska bli billigare och enklare. Det går dock inte att teckna en försäkring i ett annat land än där man som bilförare är skriven.

På området fordonsförsäkringar är det medlemsstaternas respektive lagstiftning som gäller. Försäkringsbolagen beräknar riskerna, som ligger till grund för premierna, utifrån var den som tecknar försäkringen är skriven. Staterna ger dessutom tillstånd till försäkringsbolagen att bedriva försäkringsverksamhet.

Sedan är det långtifrån säkert att svenska bilägare skulle ha något att vinna på att marknaden öppnades upp. Det finns nämligen många skillnader mellan hur premierna beräknas i Sverige och i exempelvis Spanien eller Tyskland.  I många länder är det inte bilen som försäkras utan föraren. Detta är en nackdel för hushåll där flera personer delar på en bil, men kan ju göra att en person som äger flera bilar kommer billigare undan.
En annan sak som skiljer sig är hur premien beräknas. En anledning till att små bilar är så populära i Frankrike är att premien baseras på bilens cylindervolym.